Contabilitate

Contabilitate

Oferim urmatoarele servicii:
Intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica
Intocmirea balantelor contabile lunare;
Contabilitate primara;
Contabilitate de gestiune;
Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
Inventarierea anuala a tuturor conturilor, intocmirea confirmarilor de sold;
Intocmirea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale;
Arhivare documente in format fizic si electronic.
Contabilitate Audit Asistenta

Ne alocam tot timpul necesar pentru a intelege specificul activitatii si domeniul in care dezvoltati afacerea, astfel incat sa va putem oferi servicii de contabilitate individualizate. Noi intelegem ca pentru business-uri diferite nu se pot aplica intotdeuna aceleasi solutii standard.
In toate serviciile de contabilitate si adiacente oferite, punem accent pe comunicarea permanenta cu clientii nostri. Acesta este si motivul pentru care ne puteti contacta permanent intre orele 7-23, 7 zile din 7.
Avem in componenta specialisti cu o relevanta experienta, dornici si pregatiti sa vina in solutionarea nevoilor clientilor. Din cadrul echipei noastre fac parte experti contabili, contabili autorizati, consultanti fiscali, inspectori de resurse umane, pentru a ne asigura ca putem oferi servicii de contabilitate performante si cea mai buna solutie pentru nevoile clientilor nostri.

Intelegem ca in relatia cu clientii, beneficiari de servicii de contabilitate si adiacente, trebuie sa se bazeze pe incredere reciproca, onestitate si transparenta.
Cu noi, nu sunteti singuri in momente importante. Va asiguram de reprezentarea in fata organelor de control ale ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala), Garzii Financiare, ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca), ori de cate ori este nevoie.

Servicii de Contabilitate oferite de noi :

 • Servicii de contabilitate primara:
  • Contabilitate primara a operatiunilor de numerar: intocmirea registrului de casa si a documentelor primare ce stau la baza intomirii acestuia;
  • Contabilitate primara a operatiunilor de gestiune: intocmirea NIR-urilor, a bonurilor de consum, a notelor de transfer intre gestiuni, a facturilor de iesire si a avizelor de expeditie sau de transfer intre locatii;
  • Contabilitatea primara a decontarilor interne: intocmirea deconturilor pentru angajatii societatii;
  • Contabilitatea primara a salariilor: intocmirea pontajelor si a statelor de salarii; intocmirea fluturasilor de salarii; intocmirea dispozitiilor de plata pentru plata salariilor; intocmirea registrului salariatilor; intocmirea contractelor de munca si a adeverintelor salariale;
 • Servicii contabilitate de gestiune:
  • Inregistrarea in evidenta analitica a intarilor si iesirilor de stoc: facturi de intrare si de iesire care implica stocuri; transferuri interne intre gestiuni sau intre locatii; inregistrarea bonurilor de consum, a rapoartelor de productie si a retetarelor;
  • Realizam evidenta gestionara global-valorica sau cantitativ-valorica a stocurilor, precum si intocmirea balantei analitice a stocurilor companiei;
  • Evidenta analitica a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;
 • Servicii de contabilitate financiara:
  • Calculul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat privind: impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microintreprinderilor; impozitul pe salarii si contributiile sociale aferente salariilor; taxa pe valoarea adaugata; calcul accize; calcul fonduri speciale;
  • Intocmirea statelor de dividente si calculul impozitului aferent acestora;
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale privind: taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microintreprinderilor, declaratii aferente salariilor;
 • Raportari financiar-contabile efectuate periodic catre conducerea societatii:
  • Intocmirea de rapoarte periodice care vor fi prezentate conducerii societatii: rapoarte privind indicatori de performanta; rapoarte care reflecta situatia si structura patrimoniului; rapoarte privind situatia platilor restante catre furnizori precum si a creantelor neincasate;
  • Informarea periodica si permanenta a conducerii asupra modificarilor din mediul economic si fiscal cu impact asupra afacerii detinute;
  • Asistenta la controalele effectuate de catre organelle de stat;
  • Intocmirea dosarelor de creditare si de leasing;
  • Efectuarea periodica a punctajelor cu administratia financiara pentru a ne asigura ca evidenta contabila in ceea ce priveste impozitele si taxele este in concordanta cu fisa de platitor;
  • Obtinerea certificatelor fiscale pentru participarea la licitatii sau in alte scopuri solicitate de client;
  • Intocmirea bilanturilor anuale si semestriale;
 • Expertiza contabila:
  • Expertiza contabila a partimoiului societatii;
  • Activitate de cenzorat, acolo unde aceasta este necesara;
  • Efectuarea consolidarilor balantelor de verificare la nivel de grup pentru societatile care sunt afiliate ale unui grup de firme;
  • Certificarea bilanturilor anuale si semestriale.

Activitatea  de audit  este activitatea  profesionala independenta care ofera asigurare in ceea ce priveste informatiile continute in situatiile financiare sau nefinanciare  si care  se  desfasoara in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
Evocont vine in sprijinul clientilor sai prin servicii de audit obiective si competente, servicii asigurate de auditori profesionisti, membri ai CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania). Indiferent daca aveti nevoie de audit intern, de auditarea situatiilor financiare sau de servicii de audit conexe, suntem dornici si pregatiti sa va sprijinim.

Echipa noastra de auditori este dornica si pregatita sa vina in sprijinul dumneavoastra cu servicii de audit competente, adresate atat societatilor private sau societatilor de stat, cat si organizatiilor non-profit.

Audit Intern

In cadrul misiunilor de audit intern efectuam o examinare atenta a tuturor activitătilor companiei dumneavoastra pentru a formula o evaluare corecta asupra aspectelor cheie din cadrul afacerii pe care o conduceti, astfel incat sa ne asiguram de protejarea elementelor patrimoniale bilantiere şi extrabilantiere şi sa identificam metodele adecvate de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel din cadrul companiei.

Metodologia noastra de audit intern este individualizata in functie de dimensiunea, structura si domeniul de activitate al companiei dumneavoastra.

In cadrul misiunilor de audit intern urmarim obiective esentiale precum:

 • Verificam daca activitatile economice desfasurate de departamentele din cadrul companiei dumneavoastra sunt in concordanta cu politicile si programele stabilite de managementul societatii;
 • Evaluam daca controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea societatii sunt aplicate in mod corect si complet;
 • Verificam daca informatiile financiare si nefinanciare prezentate catre conducerea societatii pentru cunoasterea realitatilor din cadrul companiei dumneavoastra sunt relevante, corecte si complete;
 • Identificam metode de prevenire a fraudelor si pierderilor din cadrul companiei dumneavoastra pentru a asigura integritatea patrimoniului.

Audit financiar

In cadrul angajamentelor de audit financiar auditorii nostri vor formula o opinie asupra situatiilor financiare, sub aspectul intocmirii acestora in conformitate cu un cadru de raportare financiara aplicabil.

Este in interesul clientului si al auditorilor nostri, ca la inceputul misiunii de audit sa se convina asupra unor termeni importanti, precum:

 • obiectivul auditului situatiilor financiare;
 • cadrul de raportare financiara aplicabil si aria de aplicabilitate a auditului;
 • structura rapoartelor rezultate in urma auditului financiar;
 • accesul nelimitat al auditorului financiar la documentele companiei;
 • baza de calcul a onorariilor percepute de auditor.

In cadrul misiunilor de audit financiar auditorii nostri vor proceda la cunoasterea profunda a companiei dumneavostra si a mediului in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea formularii unei opinii corecte.

Factorii esentiali care vor fi analizati se refera la:

 • cunoasterea pietei si a concurentei;
 • cunoasterea cererii, a niselor de piata, a comportamentului cumparatorilor;
 • particularitatile privind fluctuatia preturilor in domeniul de activitate al companiei;
 • factori de sezonalitate sau de ciclicitate a activitatii;
 • intelegerea tehnologiilor de productie si a proceselor de fabricatie;
 • analiza concentrarii aprovizionarii;
 • cunoasterea practicilor uzuale de piata in cadrul sectorului in care se opereaza;
 • identificarea principiilor contabile aplicate si intelegerea temeinica a acestora;
 • existenta unor reglementari speciale in domeniul de activitate;
 • aspecte privind fiscalitatea aplicabila;
 • existenta unor politici guvernamentale speciale in domeniul in care activeaza compania;
 • aspecte privind cerintele de mediu in domeniul de activitate al companiei;
 • factori financiari care pot afecta activitatea companiei (de exemplu rata dobanzii sau disponibilitatea finantarii);
 • pietele de desfacere ale produselor sau serviciilor companiei;
 • structura surselor de venituri;
 • produsele si serviciile obtinute de companie;
 • analiza si indentificarea celor mai importanti clienti si furnizori, concentrarea acestora si dependenta fata de acestia;
 • analiza eventualelor aliante, a participatiunilor si a colaborarilor;
 • studierea existentei eventualelor grupuri de interese in domeniul de activitate al companiei;
 • efectuarea de comert electronic (cum ar fi vanzarile prin internet sau activitatile de marketing cu tinta pe produs sau pe consumator);
 • existenta dispersiei geografice sau a segmentarii sectorului de activitate in care opereaza compania;
 • analiza locatiilor de productie, a depozitelor si a birourilor in care se desfasoara activitatea;
 • riscul de dependenta de clienti sau furnizori cheie;
 • analiza concentrarii activitatii de desfacere si de aprovizionare;
 • bugetul alocat de companie pentru cercetare si dezvoltare;
 • analiza aprofundata a tranzactiilor efectuate de companie cu partile afiliate;
 • verificarea existentei achizitiilor recente, a fuziunilor si divizarilor, a unor cedari planificate sau efectuate recent;
 • efectuarea unor investitii importante efectuate recent sau planificate;
 • verificarea vanzarii sau achizitionarii unor titluri de valoare;
 • intelegerea structurii grupului din care face parte compania;
 • verificarea existentei unor sucursale in strainatate si a ponderii tranzactiilor cu acestea;
 • verificarea garantiilor societatii;
 • daca exista angajamente financiare viitoare extrabilantiere;
 • eventuala existenta a instrumentelor financiare derivate;
 • politici si practici in cadrul companiei privind momentul recunoasterii veniturilor;
 • analiza contabilizarii valorii juste din cadrul tranzactiilor efectuate;
 • verificarea tranzactiilor in valuta, privind datoriile, creantele, reevaluarile acestora;
 • riscurile privind incetarea activitatii ca urmare a unor factori interni sau externi;
 • analiza indicatorilor cheie privind activitatea operationala, profitabilitatea companiei si a evolutiei patrimoniului;
 • analizarea softului informatic utilizat pentru evidentierea operatiunilor gestionare si contabile;
 • verificarea bugetelor companiei si a abaterilor acestora fata de realizarile efective;
 • studierea eventualelor rapoarte efectuate de analisti si a rapoartelor de rating;
 • analiza comparativa a rapoartelor financiare pe perioade;
 • verificarea existentei implementarii unor strategii noi;
 • politici de stimulare a angajatilor si gradul de corelare a acestora cu performantele obtinute;
 • verificarea tendintelor existente si potentiale in domeniul de activtate al companei;
 
 
 

Sunteti la inceput de drum? Stiti in ce domeniu doriti sa porniti o afacere de succes? Tot ce v-a mai ramas este sa incepeti demersurile pentru infiintarea unei firme? Atunci ati ajuns exact unde trebuie.

Desi de cele mai multe ori, in decursul pasilor preliminari pentru a deschide o companie, clientii nostri cunosc deja forma de societate pe care doresc sa o infiinteze, adeseori acest tip poate sa nu reprezinte cea mai buna solutie. Astfel, in cazul tuturor proiectelor de infiintare de companii, expertii din cadrul firmei noastre gasesc solutia optima in functie de nevoile personale si de asteptarile dumneavoastra. Intrucat exista numeroase forme de intreprinderi ( SRL, SA, societate in comandita simpla etc. ) si microintreprinderi, este deosebit de important ca activitatea pe care doriti sa o intreprindeti sa ia forma cea mai potrivita astfel incat rezultatele si profitul sa fie maxime.

Agentii nostri va stau la dispozitie pentru ajutor la pregatirea si depunerea actelor necesare la inmatricularea oricarui tip de societate. Astfel, va oferim servicii personalizate de infiintare firme, durata de inregistrare fiind redusa la minimum, astfel incat sa nu fiti nevoiti sa mergeti dintr-un loc in altul pentru a redacta si notariza diferite documente.

Nu ezitati sa ne contactati daca aveti nelamuriri legate de infiintarea oricarui tip de firma. Puteti conta pe noi pentru informatii actualizate legate de legislatia in vigoare, dar si pentru alte servicii, cum sunt cele de contabilitate. 

Procesul de inregistrare a unei societati poate fi deosebit de anevoios si, de cele mai multe ori, poate consuma o perioada indelungata de timp pentru atingerea rezultatului. Timpul dumneavoastra poate fi utilizat in moduri mult mai utile pentru dezvoltarea afacerii pe care v-o doriti intrucat Servicii Firme Online SRL va poate oferi asistenta in cadrul acestui proces.

Pentru a va infiinta firma rapid si fara a pierde timpul cu diverse proceduri birocratice, puteti alege infiintarea online, oferita de firma noastra.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia conse
quuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Contact

 • Str. Vasile Lascar, Nr. 143, Sector 2, Bucuresti
 • +40 733 493 971
 • office@uzina-firmelor.ro

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Sector 2 Bucuresti
0727779792
09-17.00